Ấm tử sa Tiểu lê hình

22.000.000

  • Tác phẩm: Lê hình
  • Chất đất: Đại hồng nê nguyên khoáng Hoàng Long sơn
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Dung tích: 100cc

Hết hàng

Danh mục: ,