Tùng thượng song hạc đồ

20.000.000

  • Tùng thượng song hạc đồ – 奥谷秋石 (Jōjirō 1872-1936)
  • Tranh và hộp gỗ

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn