Sơn thuỷ

15.000.000

  • Tranh sơn thuỷ
  • Kurata Shoto (1865-1928)
  • Tranh và hộp gỗ

Hết hàng