Bộ quà tặng phấn thái vẽ rồng nung củi

160.000.000

Bộ ấm chén sứ phấn thái nung củi do hoạ công vẽ rồng số 1 Cảnh Đức Trấn hoạ, lò nung củi của Tita Art nung, cảnh giới cao nhất của sứ phấn thái.

Cốt thai nung củi trên 1350 độ C, sau đó nghệ nhân hàng đầu Cảnh Đức vẽ phấn thái vân Hồng long, nung lần 2(hơn 800 độ C) bằng lò than.

 

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn