Ấm tử sa Ngân Xuân Tây Thi

20.000.000

Mã: TSCC147
  • Tác phẩm: Ngân Xuân Tây Thi
  • Chất đất: tử nê nguyên khoáng Hoàng Long Sơn
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Dung tích: 130cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: ,