38.000.000

Tác phẩm: Tiểu Ẩn Long

Họa tiết: hoa văn

Chất đất: nguyên khoáng chu nê Đại Hồng Bào

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 165cc

36.000.000

Tác phẩm: niên luân

Họa tiết: trơn

Chất đất: đế tào thanh

Thể loại: thủ công

Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 280cc