Bình phong – Xuân sơn sơn thuỷ đồ

28.000.000

  • Xuân sơn sơn thuỷ đồ hoạ trên lụa
  • Bình phong 4 tấm

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn