Ấm trà

32.000.000

Tác phẩm: tiếu anh

Họa tiết: khắc rồng

Chất đất: Hoàng Long Sơn đại hồng nê

Thể loại: thủ công nung củi

Dung tích: 190cc

32.000.000
Triệu Minh Lai chế
Vương Long hoạ
Đại hồng nê Hoàng Long Sơn

 

18.000.000
  • Tác phẩm: Tây Thi
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Dung tích: 120cc
60.000.000

Trà

10.000.000

Mã: PNS2001

Xuất xứ: Trung Quốc

Quy cách đóng gói: bánh 357gr

3.000.000
2.000.000
2.000.000