Ấm tử sa Trúc Vận

16.000.000

Mã: TSCC016
  • Tác phẩm: trúc vận
  • Họa tiết: cành trúc
  • Chất đất: Lão tử nê
  • Thể loại: Thủ công
  • Tác giả: Vương Dục Xuân
  • Dung Tích: 250cc

 

Hết hàng