Kỳ Nam Đại Quan 45 que

980.000

Mã: #554

Tên: Kỳ Nam Đại Quan – Kyara Taikan

Thời gian cháy: khoảng 13 phút/ que hương

Chiều dài: 55mm

Hộp: 45 que

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn