Ấm tử sa Hoa Dĩnh Kiến

12.000.000

Mã: TSCC021
  • Tác phẩm: hoa dĩnh kiến
  • Họa tiết: hoa văn
  • Chất đất: Lão đoạn nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Trần Vinh Vinh (chồng – Ưng Tuấn Phong giám chế)
  • Dung tích: 200cc

Hết hàng