Chén Thanh Bạch sứ nung củi

1.000.000

Mã: CTBS001
  • Tác phẩm: Chén Thanh Bạch sứ nung củi
  • Chiều cao: 5,5cm
  • Đường kính: 5,5ml
  • Dung tích: 50ml
  • Cách nung: nung củi.