Ấm tử sa Vân Biều

36.000.000

  • Tác phẩm: Vân Biều
  • Chất đất: Quy hoàng nê (đoạn nê)
  • Thể loại: toàn thủ công 
  • Tác giả: Hứa Vân Siêu
  • Dung tích: 130cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: ,