Ấm tử sa Tư Đình

38.000.000

  • Tác phẩm: Tư Đình
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Đại Hồng Bào
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 280cc

Hết hàng