Ấm tử sa Trừu cước thạch biều

180.000.000

  • Tác phẩm: Trừu cước thạch biều
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu sa nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Đại sư Tưởng Ngạn
  • Dung tích: 310cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn