Ấm tử sa Tô Ảnh

  • Tác phẩm: Tô Ảnh
  • Họa tiết: trúc
  • Chất đất: Đoạn nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Hạ Cường
  • Dung tích: 420cc
Mã: TSCC023 Danh mục: ,