Ấm tử sa tiểu Lê Hình

28.000.000

  • Tác phẩm: tiểu lê hình
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 110cc

Hết hàng