Ấm tử sa Thuỷ bình

22.000.000

  • Tác phẩm: Thuỷ bình
  • Chất đất: Đế tào thanh nguyên khoáng
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Vương Dục Xuân
  • Dung tích: 120cc

Hết hàng

Danh mục: ,