Ấm tử sa Thái Cực Như Ý

180.000.000

  • Tác phẩm: Thái cực như ý
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu sa nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Đại sư Tưởng Ngạn
  • Dung tích: 340cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn