Ấm tử sa thạch biều tử nê

28.000.000

Mã: TSCC093
  • Tác phẩm: Thạch biều                                        
  • Họa tiết: khắc hoa văn
  • Chất đất: tử nê nguyên khoáng                                             
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Trợ lý công nghệ mỹ thuật sư Chu Thự Phong
  • Dung tích: 250cc

Hết hàng