Ấm tử sa thạch biều khắc rồng

36.000.000

  • Tác phẩm: Thạch biều
  • Họa tiết: khắc rồng
  • Chất đất: Tử chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 160cc

còn 1 hàng

Ấm tử sa thạch biều khắc rồng

36.000.000