Ấm tử sa thạch biều khắc hoa mai nung củi

28.000.000

  • Tác phẩm: Thạch biều
  • Họa tiết: hoa mai
  • Chất đất: Đại hồng nê Hoàng Long Sơn
  • Cách nung: nung củi
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Khắc hoạ: Vương Long
  • Dung tích: 140cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: ,