Ấm tử sa Thạch Biều nung củi

  • Tác phẩm: Thạch Biều
  • Họa tiết: hoa văn
  • Chất đất: Lão hoàng kim đoạn nê loại 1
  • Cách nung: lò nung củi cổ thời Minh
  • Thể loại: Toàn thủ công
  • Tác giả: Ngô Ưu Lương
  • Dung tích: 250cc
Mã: TSCC004 Danh mục: ,