Ấm tử sa Tần Quyền

6.000.000

Mã: TSTC013
  • Tác phẩm: tần quyền
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê
  • Tác giả: Phạm Ngọc Muội
  • Dung tích: 180cc

Hết hàng