Ấm tử sa Quân Ngọc

36.000.000

Mã: TTCC130
  • Tác phẩm: Quân Ngọc
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Hoàng Long Sơn đáy tào thanh tinh tuyển
  • Thể loại: toàn thủ công 
  • Tác giả: Hứa Vân Siêu
  • Dung tích: 180cc

Hết hàng