Ấm tử sa Quân Đức

8.000.000

Mã: TSCC064
  • Tác phẩm: Quân Đức
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Chu nê Triệu Trang
  • Hứa Quốc giám chế
  • Dung tích: 79cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn