Ấm tử sa Qua Thú

  • Tác phẩm: qua thú
  • Họa tiết: quả dưa
  • Chất đất: đại hồng bào
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: cao cấp công nghệ mỹ thuật sư Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 270cc
Mã: TSCC027 Danh mục: ,