Ấm tử sa Phúc Doanh

  • Tác phẩm: Phúc doanh
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: nguyên khoáng lão chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Huệ Tường Vân
  • Dung tích: 230cc
Mã: TSCC026 Danh mục: ,