Ấm tử sa Minh Thanh

4.500.000

  • Tác phẩm: minh thanh 
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: đế tào thanh
  • Tác giả: Ngọc Đình
  • Dung tích: 160cc
Ấm tử sa Minh Thanh

4.500.000

Mã: TSTC033 Danh mục: ,