Ấm Tử sa Liên Tử

  • Tác phẩm: Liên tử
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: nguyên khoáng chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Ngô Kiến Phi
  • Dung tích: 500cc
Mã: TSCC042 Danh mục: ,