Ấm Tử sa Liên Tử

60.000.000

Mã: TSCC042
  • Tác phẩm: Liên tử
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: nguyên khoáng chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Ngô Kiến Phi
  • Dung tích: 500cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn