Ấm tử sa Lê Hình

18.000.000

Mã: TSCC069
  • Tác phẩm: lê hình
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Chu nê Triệu Trang
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Hứa Mỹ quyên
  • Dung tích: 150cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn