Ấm tử sa Lê Hình

11.000.000

Mã: TSCC056
  • Tác phẩm: Lê hình
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Trịnh Lâm Phương
  • Dung tích: 250cc

Hết hàng