Ấm tử sa Hỷ Biều

28.000.000

  • Tác phẩm: Hỷ biều
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Hứa Nhân Đào
  • Dung tích: 270cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn