Ấm tử sa Hợp Hoan

20.000.000

  • Tác phẩm: Hợp Hoan                                           
  • Họa tiết: Trơn
  • Chất đất: Tử Nê                                                 
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả:  Uông Kiện                                               
  • Dung tích: 300cc
Ấm tử sa Hợp Hoan

20.000.000

Mã: TSCC025 Danh mục: ,