Ấm tử sa Hiện đại

2.000.000

Mã: TSPT002
  • Tác phẩm: hiện đại
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Thể loại: bán thủ
  • Dung tích: 260cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn