Ấm tử sa Dật Lâm

45.000.000

Mã: TTCC128
  • Tác phẩm: Dật Lâm
  • Họa tiết: khắc thỏ ngọc
  • Chất đất: Hoàng Long Sơn đoạn nê tinh tuyển
  • Thể loại: toàn thủ công 
  • Tác giả: Hứa Vân Siêu
  • Dung tích: 220cc

Hết hàng