Ấm tử sa cung xuân rồng nung củi

65.000.000

  • Tác phẩm: cung xuân rồng
  • Họa tiết: khắc rồng
  • Chất đất: chu nê
  • Thể loại: thủ công nung củi
  • Tác giả: Ưng Tuấn Phong
  • Dung tích: 180cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn