Ấm tử sa Cân văn cung đăng

180.000.000

  • Tác phẩm: Vân văn cung đăng
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu sa nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Đại sư Tưởng Ngạn
  • Dung tích: 530cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn