Ấm tử sa Biển Anh

  • Tác phẩm: Biển Anh
  • Họa tiết: Hoa văn
  • Chất đất: Đế tào thanh giếng 5 Hoàng Long Sơn
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Viên Ứng Tân
  • Dung tích: 350cc
Mã: TSCC039 Danh mục: ,