Ấm tử sa Báo Xuân trúc

10.000.000

Mã: TSCC0102
  • Tác phẩm: báo xuân 
  • Họa tiết: trúc
  • Chất đất: tử nê
  • Tác giả: Trần Á Tưởng
  • Dung tích: 250cc

Còn 2 sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: ,