Ấm tử sa Báo Xuân trúc

9.000.000

Mã: TSCC0102
  • Tác phẩm: báo xuân 
  • Họa tiết: trúc
  • Chất đất: tử nê
  • Tác giả: Trần Á Tưởng
  • Dung tích: 250cc

Hết hàng

Danh mục: ,