Ấm tử sa Báo xuân trúc nung củi

32.000.000

  • Tác phẩm: báo xuân trúc
  • Họa tiết: cành trúc
  • Chất đất: lão tử nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Vương Dục Xuân
  • Dung tích: 300cc
Ấm tử sa Báo xuân trúc nung củi

32.000.000

Mã: TSCC012 Danh mục: ,