Ấm tử sa Báo xuân trúc

9.000.000

Mã: TSCC103
  • Tác phẩm: Báo xuân
  • Họa tiết: trúc
  • Chất đất: thanh đoạn nê
  • Tác giả: Trần Á Tưởng
  • Dung tích: 250cc

Còn 2 sản phẩm

Nhận tư vấn