Ấm tử sa Báo Tôn

2.000.000

Mã: TSPT008
  • Tác phẩm: báo tôn
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Dung tích: 250cc

Hết hàng