Ấm tử sa Báo tôn

2.000.000

Mã: TSPT002
  • Tác phẩm: báo tôn
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Thể loại: bán thủ
  • Dung tích: 260cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn