Ấm tử sa Báo Tôn

8.000.000

Mã: TSCC065
  • Tác phẩm: Báo Tôn
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Chu nê Triệu Trang
  • Hứa Quốc giám chế
  • Dung tích: 110cc

Hết hàng