3.000.000

Dung tích: 200ml

Đường kính: 9cm

Chất liệu: men mã não nguyên khoáng Nhữ diêu

3.000.000

Dung tích: 200ml

Đường kính: 9cm

Chất liệu: men mã não nguyên khoáng Nhữ diêu

4.800.000

Dung tích : 170ml

Đường kính : 10cm

Chất liệu: men mã não nguyên khoáng Nhữ diêu

Hết hàng
4.800.000

Dung tích : 140ml

Đường kính : 8,5cm

Chất liệu: men nguyên khoáng mã não Nhữ diêu

3.500.000

Đường kính : 15cm

Chiều cao : 2cm

Chất liệu: men mã não nguyên khoáng Nhữ diêu

20.000.000