Nhiều người mới biết tới ấm tử sa mà chưa hiểu nhiều về ấm sứ nung củi, ấm sứ nung củi với bề ngoài trong, sâu, óng dịu. Ngậy như mật chứ không bóng loáng, sâu thẳm trong sự tối giản, mỗi tác phẩm là một thực thể sống, có sinh mệnh riêng, và luôn độc bản.
Ấm sứ được nung củi ở trong nền nhiệt lên đến 1350 độ C đạt đến độ kết tinh tới độ tuyệt đối, vì vậy ngoài việc giúp làm mềm nước hơn các ấm được nung lò điện / gas còn rất phù hợp với các dòng trà xanh, ô Long, trà hương, phổ nhĩ sống… Ấm sứ nung củi có thể dùng một ấm pha được các loại trà khác nhau mà không sợ bị lẫn mùi như ấm tử sa.