Gốm sứ nung củi là nghệ thuật của thiên nhiên cũng như khối óc và bàn tay con người. Chỉ nung củi mới mang được trọn vẹn vẻ đẹp và sự hòa hợp của Ngũ hành: Kim (khoáng chất), Mộc (củi), Thuỷ (nước men), Thổ (sương thai) và Hoả.