Category Archives: Kiến diêu

Kiến diêu nung củi chỉ với một dòng chén trà mà cũng trở thành một trong những dòng gốm sứ danh tiếng nhất trong lịch sử gốm sứ nhân loại, luôn có địa vị cao nhất trong trà đạo từ Nhật bản tới Trung Hoa.